Jutjat de pau i registre civilQuè és i de què s'encarrega

El Jutjat de pau és un òrgan jurisdiccional als municipis on no hi ha Jutjat de Primera Instancia i Instrucció.
El Jutjat de pau té jurisdicció sobre el terme municipal que correspongui i tindrà coneixement, en l’ordre civil, de la substanciació en primera instància, decisió i execució dels processos que la llei determina. Té també funcions de registre civil.
En l’ordre penal, té coneixement en primera instància dels processos per faltes que li atribueixen les lleis. Pot intervenir en actuacions penals de prevenció, en aquelles que li són delegades i en les que li atribueixen les lleis.
Els Jutges de pau i substituts són elegits a proposta de l’Ajuntament entre les persones que ho sol.licitin i que compleixin els requisits legals (ser major d’edat i no estar inclòs en cap de les causes d’incapacitat i incompatibilitat previstes a la llei).
El jutjat de pau s’encarrega, entre d’altres, dels tràmits següents:

  • Registre de naixements.
  • Sol.licitud de traducció de nom al català, i rectificacions d'errors en el registre civil.
  • Actes de conciliació.
  • Petició de certificats de naixement, matrimoni, defunció i fes de vida i estat.
  • Matrimonis civils.

Horaris i contacte

Jutgessa de Pau d’Avinyonet del Penedès
Maria Victòria de Pascual i Pascual
Tel. 93 897 00 00 ext 111
Horari visites - DIMARTS (només hores convingudes)


Secretària del Jutjat de Pau d’Avinyonet del Penedès
registrecivil@ajavinyonet.cat
Tel. 93 897 00 00 ext 111
Horari visites - DIMARTS (només hores convingudes)

Per programar una visita cal trucar prèviament al telèfon de l'Ajuntament al 93 897 00 00 ext 111