Pressupostos

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com també els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2022 08:48