Catàleg de Serveis


L’Ajuntament actua per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania, amb la voluntat d'oferir el màxim de serveis que comporta viure en qualsevol col·lectivitat organitzada. 

Els serveis que presta un ajuntament han d'actuar sobre la base dels principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre municipi.

  Selecciona la categoria que vulguis consultar

Atenció a la ciutadania

Benestar

Consum

Comerç

Cultura

Educació

Empresa

Esports

Habitatge

Igualtat de gènere

Joventut

Manteniment i millora de l'entorn

Medi ambient urbà i mobilitat

Ocupació

Participació ciutadana

Salut pública

Seguretat ciutadana i prevenció

Transport públic

Turisme

Altres

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-03-2019 13:44