Què és la DUN?

Última revisió 14-05-2024 13:06
14/05/2024

Què és la DUN?

Registre d’explotacions agrícoles de Catalunya (SIDEAC)

 

La DUN és el sistema per declarar les dades de les explotacions agràries al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC). Constitueix el Registre d’Explotacions Agrícoles de Catalunya (SIDEAC) i subministra les dades de superfícies i conreus al Quadern Integrat d’Explotació (QIE). Permet sol·licitar ajuts i altres tràmits per les explotacions.

 

Qui ha de fer la DUN?

La persona titular d’una explotació agrària, que:

  • Exerceix l’activitat agrària
  • Pren les decisions del negoci
  •  Assumeix el risc empresarial

 

Qui NO ha de fer la DUN?

  • Persones que no són titulars d’explotacions o que no porten la direcció del negoci
  • Producció agroalimentària per a l’autoconsum
  • Persones que elaboren productes però no en produeixen (obtenen la matèria prima d’un tercer)

 

Per a més informació: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-unica-agraria/index.html