MESURES DE PREVENCIÓ PER A LA CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA

Última revisió 01-09-2021 21:22
20/03/2020

L'AJUNTAMENT D'AVINYONET DEL PENEDÈS, ANUNCIA MESURES DE PREVENCIÓ PER A LA CIRCULACIÓ PER LA VIA PÚBLICA PER TOTS ELS NUCLIS DEL MUNICIPI DURANT LA FASE D'ALERTA PEL COVID-19.


Atesa la necessitat d'evitar la propagació del coronavirus, l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès continua adoptant els protocols necessaris per fer front a la pandèmia COVID-19, en compliment de les mesures dictades per les autoritats competents en matèria de salut pública. És per això que es recorda, especialment ara quan entrem en el cap de setmana, que els ciutadans només podran circular per la via pública o rural, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:


VIA PÚBLICA.

 • Adquisició d'aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
 • Assistència a instal·lacions sanitàries.
 • Desplaçament al lloc de treball per a la seva prestació laboral, professional o empresarial.
 • Tornar al lloc de residència habitual.
 • Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
 • Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances.
 • Per causa de força major o per situació de necessitat.
 • Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment, llevat que s'acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d'ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

MEDI NATURAL i RURAL.
Arran de moltes consultes rebudes sobre com afecta el Decret estatal 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma, en l'àmbit rural i del medi natural, i després de verificar amb el cos dels agents rurals, només s'hi poden fer:

 • Desplaçament al lloc de treball (incloses finques agrícoles, instal·lacions ramaderes, explotacions forestals i nuclis zoològics).
 • Crema de restes vegetals agrícoles, degudament autoritzada.
 • Retorn a la residència habitual.
 • Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, discapacitades o especialment vulnerables.
 • Passejar les mascotes a l'entorn de la residència habitual.
 • Altres causes de força major o de necessitat, que es puguin justificar.


Per tant, no es pot fer cap activitat de lleure com:

 • Passejades, excursionisme, senderisme, sortides a la muntanya o medi natural, ...
 • Tampoc amb les mascotes (s'han de treure a passejar prop de la residència habitual).
 • Escalada, parapent, ciclisme, trial, moto-cros, caiac o fotografia de natura o qualsevol esport a l´aire lliure.
 • Caça i Pesca.
 • Trobades, aplecs, calçotades, focs d'esbarjo,...
 • Està prohibit anar a jugar als parcs infantils, pistes poliesportives, camps de futbol, etc.

Els Mossos d´Esquadra i els Agents Rurals patrullaran pel municipi, carreteres, camins, medi rural i natural i tenen la instrucció d'aixecar procediment i acta sancionadora en tots aquests casos que es detecti un presumpte incompliment d´aquestes normes i del deure de confinament. Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l'autoritat.
Seguiu les instruccions de les autoritats. Les xifres són preocupants a dia d´avui, 20/3/2020, hi han més de 20.000 casos infectats a tot l´estat, i més de 1.000 morts. A Catalunya els infectats són més de 4.000, i quasi 100 morts. La millor eina per aturar el coronavirus és el confinament domiciliari.


Veïns i veïnes d´Avinyonet, tots hem d´estar orgullosos del comportament exemplar i demostrat fins a dia d´avui, ho estem fent bé, ho esteu fent bé, molt bé, seguim!!! Teniu el reconeixement de tot l´equip de govern i el meu per tots els esforços i accions que tothom està fent en aquests moments difícils. Estiguem a casa i evitem al màxim les sortides, moltes gràcies!

Cèsar Herráiz i Pujol

Alcalde - president

Avinyonet del Penedès, 20 de març de 2020