Informació permisos de foc i comunicacions de crema

Última revisió 05-10-2022 09:34
05/10/2022

Des del Departament d'Acció climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya han comunicat que degut a la llei 7/2022 del govern de l'Estat a partir d'ara no estarà permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola.

Així doncs, des del Departament han comunicat el missatge següent:

Al llarg dels darrers anys, i en el compliment de la normativa de prevenció d'incendis forestals, les administracions municipals han donat un suport molt valuós als successius Departaments (actualment Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural) encarregats de dur a terme la tasca lligada a les autoritzacions i comunicacions per a la prevenció d'incendis forestals. En concret han col·laborat en temes referents a les autoritzacions col·lectives de cremes de restes vegetals durant el període de 15 de març a 15 d'octubre, en la tramitació de les comunicacions de crema del 16 d'octubre al 14 de març i en les autoritzacions col·lectives de cremes de Sant Joan.

El passat 9 d'abril l'Estat va publicar la ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economia circular on el seu article 27.3 diu "Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola....". Si bé es preveuen algunes excepcions, aquestes estan restringides a circumstàncies especials, de sanitat vegetal i de prevenció d'incendis.

En aquest nou marc legal, no es poden fer autoritzacions col·lectives de crema de restes i les comunicacions de crema han perdut la seva raó de ser.

És per aquest motiu que s'ha procedit al tancament dels tràmits relacionats amb cremes col·lectives de restes vegetals i comunicacions de crema. També s'ha tancat el tràmit de cremes col·lectives de Sant Joan que només alguns municipis feien servir.

 

Això vol dir que fins al 15 d’octubre, darrer dia del període de prohibició de fer foc, no es lliuraran autoritzacions per a realitzar cremes de restes vegetals amb caràcter agrícola i/o silvícola (aprofitaments forestals o altres actuacions forestals).

A partir del 16 d’octubre, període de comunicació de crema, no funcionarà com fins ara, amb els Ajuntaments i a través de la plataforma EACAT amb el servei corresponent i no es podran lliurar comunicacions de crema.

 

A continuació podeu consultar el document amb la Llei 7/2022 i que en el seu article 27.3 exposa el següent:

Con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión, en aplicación de la exclusión prevista en el artículo 3.2.e). Los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley de acuerdo con el artículo 3.2.e), deberán gestionarse conforme a lo previsto en esta ley, en especial la jerarquía de residuos, priorizando su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica.

Per a qualsevol dubte i/o aclariment podeu contactar amb el Cos d’Agents Rurals, o preferiblement sobre aquest tema, amb el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, competent en la matèria.