Verificador de documents electrònics

Verificador

Què és el Codi Segur de Verificació?

El Codi Segur de Verificació de documents o CSV consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d’una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l’Ajuntament.

Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document i permet verificar l’autenticitat del document i la validesa de les signatures electròniques. 

Per seguretat, és important no facilitar el codi CSV a terceres persones per evitar que puguin accedir al contingut del document.

On puc localitzar el Codi Segur de Verificació d'un document?

Trobareu el codi de verificació segur (CSV) a casella Altres dades de la capçalera el document emès per l’Ajuntament. 

Com validar el document?

  1. Localitzeu el codi CSV del document
  2. Introduïu el codi CSV a la casella Codi de verificació del formulari següent. 
  3. Llegiu la qüestió plantejada a la casella Respongui a la següent pregunta per poder comprovar el seu codi
  4. Escriviu la solució a la casella Resposta
  5. Premeu el botó Comprovar codi

 

Verifiqueu aquí el vostre document

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-02-2022 08:27