Plaga de la mosca mediterrània de la fruita

Última revisió 17-04-2024 14:42
17/04/2024

Des del Departament d’acció climàtica  de la Generalitat de Catalunya s’ha informat de la situació de la mosca mediterrània de la fruita durant l’any 2023.

Les plantacions de fruita dolça de Catalunya en van patir atacs molt intensos l’any passat 2023 degut especialment a les altes temperatures i la manca de gelades a l’hivern.

Aquest any 2024 també hem tingut un hivern molt suau i es preveuen atacs molt intensos a partir d’aquesta primavera, que poden malmetre greument les produccions de fruita dolça de Catalunya.

Per aquesta raó i per intentar evitar al màxim la propagació d’aquesta plaga, s’informa que una de les mesures obligatòries de lluita que regula l’ordre ARP/295/2004 és la obligació d’arrencar les plantacions abandonades de cítrics i fruiters per evitar que es puguin propagar a les parcel·les veïnes.

 

Així doncs cal que:

 

Si algú té coneixement de plantacions de fruiters i/o cítrics abandonades al terme municipal, ho comuniqui a ssv.daam@gencat.cat per poder citar al titular de la plantació i instar a la seva arrencada o a prendre les mesures fitosanitàries pertinents.

 

CARTA DEPARTAMENT D’ACCIÓ CLIMÀTICA

FITXA MOSCA DE LA FRUITA

CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUITA