L'Ajuntament rep de mans de la Diputació de Barcelona l'Ordenança municipal d'ús i defensa dels camins

Última revisió 01-09-2021 21:21
03/02/2016

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès, l'Ordenança municipal d'ús i defensa dels camins del municipi. Aquest treball, que suposa una eina jurídica imprescindible per a la gestió dels camins, ha estat lliurat a l'alcalde, Oriol de la Cruz Marcè, pel diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega i Colomer.

L'ordenança ofereix una regulació adaptada a tots els aspectes jurídics rellevants dels camins rurals de titularitat municipal, sempre tenint en compte les lleis estatals, i n'exclou els camins patrimonials i els camins privats.

El treball s'estructura en tres títols, el primer dels quals recull les disposicions generals, com ara l'explicitació dels títols i l'afectació i desafectació dels camins. El títol II s'ocupa del règim d'ús i protecció del domini públic viari i de la delimitació i limitació de la propietat privada adjacent als camins públics, en allò que és estrictament necessari per a mantenir la integritat i funcionalitat dels camins.

Finalment, el títol III està dedicat a les mesures de protecció de la legalitat i al règim sancionador. Entre les diverses mesures s'inclouen les adreçades a garantir la prevenció de conductes especialment danyoses pels camins, així com el necessari rescabalament dels danys que no puguin ser evitats i que siguin causats pels particulars.

Més informació a www.diba.cat