Ajuts per a la retirada d'amiant

Última revisió 20-07-2023 14:22
20/07/2023

En el marc de la Setmana d’Energia Sostenible 2023, el Consell Comarcal de l’Alt Penedès va organitzar una sessió informativa sobre la nova convocatòria d’ajuts per a la retirada d’amiant mitjançant dues línies d’ajut de la convocatòria.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya i gestionar correctament els residus d’amiant.

La finalitat de la subvenció és promoure i fomentar la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, i procurar que aquesta s’efectuï en les òptimes condicions, amb la finalitat última de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública.

  • La línia 1 està adreçada a la retirada de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, d’habitatges particulars. Poden sol·licitar aquest ajut les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i les comunitats de propietaris.
  • La línia 2 està a adreçada a l’extracció d’amiant de les cobertes per instal·lar-hi plaques d’autoconsum fotovoltaic. Poden sol·licitar aquest ajut les persones propietàries (siguin físiques o jurídiques, públiques o privades) d’edificis on s'hagin instal·lat indústries o altres activitats comercials o agràries.

El termini per a la presentació de sol·licituds és el 25 de juliol i la tramitació és telemàtica.

Aquest programa es va presentar en una sessió informativa celebrada el 4 de juliol a la sala d’actes del Consell Comarcal, hi van assistir una trentena de persones entre particulars i empreses

Resolució publicada al DOGC el 28 d’abril RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.