Ajuts per als abonaments d'accés a les piscines públiques temporada estiu 2023

Última revisió 07-07-2023 14:13
07/07/2023

L’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès a iniciativa de la regidoria d'esports i mitjançant acord de la seva Junta de Govern Local del dia 4 de juliol passat, va aprovar les bases específiques reguladores dels ajuts per als abonaments d’accés a les piscines públiques, durant la temporada d’estiu 2023.

Aquestes bases estan publicades en la pàgina web de l’Ajuntament des d’avui mateix, durant un termini de quinze dies, als efectes del seu examen i presentació de possibles al·legacions, entenent-se aprovades definitivament si no es presentés cap.

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER ALS ABONAMENTS D’ACCÉS A LES PISCINES PÚBLIQUES DURANT LA TEMPORADA D’ESTIU 2023

Els ajuts seran del 30% de l’abonament per la temporada d’estiu 2023 a les piscines dels municipis més propers a Avinyonet del Penedès: Sant Cugat Sesgarrigues, La Granada i Sant Pau d’Ordal.

  • Termini de sol·licitud: del 25 de juliol a l’1 de setembre

És condició indispensable estar empadronat/da al municipi d’Avinyonet del Penedès. Aquesta condició podrà ser comprovada a través de la consulta del Padró d’habitants.

Com es sol·licita

A través d’una instància genèrica (presencial o electrònica) on cal adjuntar:

  1. Justificant de pagament de l’abonament
  2. Còpia de Abonament
  3. Número de compte bancari on s’haurà de fer l’ingrés de la bonificació

Com i quan és cobrarà

A través de transferència bancària, en el compte indicat a l’efecte, a final de temporada (mes de setembre), una vegada l’Ajuntament hagi aprovat les sol·licituds presentades.

 

La finalitat d’aquesta ajuda és afavorir als veïns i veïnes del municipi el lleure i l’esport així com de poder mantenir l’accés de la població que ho desitgi a les piscines d’estiu properes durant aquests mesos tan calorosos.