Ajudes a propietaris d'habitatges llogats o per llogar

Última revisió 27-10-2021 08:59
20/10/2021

Sol·licitud d'ajuts adreçats a arrendadors d'habitatges arrendats mitjançant el programa de borsa de lloguer del servei comarcal d'habitatge de l'Alt Penedès per l'any 2021

Des del servei comarcal d'habitatge de l'Alt Penedès ens fan arribar la convocatòria d'aquest ajut. Podeu trobar tota la informació al següent enllaç:

https://tramits.ccapenedes.cat/Ciutadania/DetallTramit.aspx?IdTema=32&IdTramit=447