Sol·licitud d'alta al cens d'animals domèstics

Consisteix a censar al municipi de residència els animals domèstics d’acord amb la llei 22/2003 de 4 de Juliol de Protecció dels animals i d’acord amb la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:

Caldrà entregar el document de manera presencial a la recepció de l’ajuntament en el corresponent horari establert d’atenció al públic.

Gats i gossos

  1. Sol·licitud d’Inscripció en el registre municipal de tinença d’animals domèstics
  2. Còpia documentació de l’animal.

Gossos considerats potencialment perillosos

  1. Sol·licitud d’inscripció en el registre municipal de tinença d’animals domèstics
  2. Fotocòpia compulsada DNI
  3. Certificat emès per la Delegació Territorial de Medi Ambient conforme no ha estat sancionat d’acord amb allò que disposa l’article 3.2 C del Decret 170/2002.
  4. Certificat d’aptituds psico-físiques emès per un centre autoritzat.
  5. Certificat de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor del gos per un import mínim de 150.254,00 euros.

Canals de tramitació

En oficines municipalsPresencialmentAjuntamentPlaça de la Vila, 1 Avinyó Nou08793 - Avinyonet del Penedès (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-04-2021 13:26