Llicència de primera ocupació

És la manera d’intervenció de l’administració que té per objecte comprovar una vegada finalitzada la construcció, l’ampliació o reforma el compliment de les condicions que s’han fixat en la llicència d’obra concedida en el seu moment i per la qual es va sol·licitar la primera ocupació. Aquesta llicència és necessària per poder efectuar la prèvia ocupació de l’immoble i és independent de la llicència d’instal·lació i funcionament autoritzant l’ús de la vivenda. Les vivendes de VPO hauran de presentar la cèdula de qualificació definitiva que ha facilitat el promotor.

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:

Caldrà presentar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà situada a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic i facilitar la documentació relacionada:

  1. Imprès per a la sol·licitud de primera ocupació.
  2. Fotocòpia de la llicència d’obres de nova planta, reforma, rehabilitació o ampliació.
  3. Certificat de la finalització de l’obra.
  4. Justificants d’haver sol·licitat l’alta de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana.
  5. Quatre fotografies de l’edifici o instal·lació i del seu entorn i dues més dels vials adjacents.
  6. Aportar Certificat del Gestor de residus de la construcció (Decret 161/2001).
  7. Plànols finals d'obra.

Canals de tramitació

En Oficines municipalsPresencialmentAjuntamentPlaça de la Vila, 1 Avinyó Nou08793 - Avinyonet del Penedès (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-04-2021 12:47