Llicència de parcel·lació | Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Llicència de parcel·lació

En què consisteix:

Aquesta és necessària a l’hora de voler dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície. També es necessita per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat.

Com sol·licitar el servei i/o iniciar la gestió:

Les sol·licituds de Llicència de Parcel·lació cal presentar-les personalment en el Registre General de l'Ajuntament adjuntant, a més, la següent informació:

En el cas d’Autorització Ambiental (Annex I) també es pot presentar l’expedient directament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la documentació annexa és la que s’indica en el Decret 136/1999 títol 4, capítols 1 i 3.

  • Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurídicament i tècnica l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i emplaçament.
  • Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat Immobiliària. Si la finca o finques no constessin immatriculades, s'ha d’indicar aquesta circumstància, s'ha d’acompanyar el títol o títols que acreditin el domini i se n'ha d’assenyalar la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació cadastral.
  • Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000.
  • Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el qual es situïn les partions de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'ordenació vinculants.
  • Plànol de parcel·lació a la mateixa escala.
Impresos disponibles (pdf):
  • Imprès de sol·licitud de Llicència de Parcel·lació (PDF) (PDF editable)
On es realitza:
 Nom Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
 Adreça Plaça de la vila, 1
 C.P. 08793
 Població Avinyonet del Penedès
 Província Barcelona
 Telèfon 93 897 00 00
 Fax 93 897 06 67
 Correu-e avinyonet@diba.cat
 Web www.avinyonet.org
 Horari Dilluns a divendres 8.00 – 14.00 i dijous 16.00 – 20.00

 

Data de la última modificació: dl., 02/02/2015 - 14:04

Ajuntament d'Avinyonet del Penedès

Plaça de la Vila, 1
08793 Avinyonet del Penedès (Barcelona)

Avís Legal

Contacta amb l'Ajuntament

avinyonet@diba.cat
Telèfon 93 897 00 00
Fax 93 897 06 67

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris. Si continues navegant, considerem que acceptes la utilització. Més informació
Política de cookies